W poniedziałek 20 czerwca odbył się wielki finał Leszczyńskiej Ligi Debat Oksfordzkich. Uczniowie z I LO i II LO debatowali między sobą nad postawionymi tezami w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. W atmosferze kulturalnej i merytorycznej dyskusji, uczniowie wzięli udział w 2 debatach. Debaty zainaugurowała Barbara Kochanek – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, dr Piotr Jóźwiak – Wiceprezydent Miasta Leszna oraz Alan Kasiński – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.

Jak wygląda taka debata oksfordzka?

Tezy zostały podane drużynom wcześniej, aby każda z ekip mogła merytorycznie przygotować się do dyskusji. Tutaj liczą się konkrety: definicje, fakty i statystyki, nie przywoływane naprędce indywidualne spostrzeżenia i opinie debatantów o otaczającym świecie

Na debatę drużyny przybywają przygotowane do dyskusji. Nie wiedzą jednak, czy będą tezy bronić, czy ją obalać. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu debaty. Drużyny dostają kilkanaście minut na przejrzenie swoich notatek i wybranie najcelniejszych argumentów.

Debatą kieruje Marszałek, czasem przy pomocy Sekretarza. To on udziela głosu kolejnym osobom z drużyny propozycji i opozycji. Jako pierwszy zabiera głos pierwszy mówca strony propozycji, po nim – pierwszy mówca opozycji. Następnie głos wraca do propozycji – teraz jest czas drugiego mówcy, po nim wypowiada się drugi mówca opozycji itd. Każdy z członków drużyny ma przy tym określoną rolę:

  • Pierwszy mówca – dobrze jeśli przedstawi swoją drużynę, przywita drużynę przeciwną, Marszałka, grono Ekspertów, publiczność; jego podstawowym zadaniem jest zdefiniowanie tezy debaty – czyli wyjaśnienie, jak rozumie ją jego drużyna. Ten mówca, jeśli starczy mu czasu, może też podać pierwsze argumenty.
  • Drugi mówca – podaje argumenty za tezą (Propozycja) lub przeciw tezie (Opozycja). Argumenty oczywiście uzasadnia, nie tylko wylicza.
  • Trzeci mówca – zbija argumenty strony przeciwnej.
  • Czwarty mówca – przede wszystkim podsumowuje argumentację swojej drużyny.

Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie kilka minut – zwykle cztery. Strony mogą zadawać sobie pytania lub udzielać informacji. O tym, ile pytań i informacji musi przyjąć drużyna, decyduje regulamin debaty, natomiast głosu osobom, które chcą zapytać lub coś dodać, zwykle udziela Marszałek. Za samowolne zabranie głosu drużynie mogą zostać odjęte punkty.

Debata to dyskusja, za którą przyznawane są punkty. Oprócz drużyn, Marszałka i publiczności podczas debaty obecne jest także grono Ekspertów, które ocenia obie drużyny. W dużym skrócie, ocenie podlega warstwa merytoryczna, retoryczna, mowa ciała, kultura języka, wywiązanie się mówców ze swoich ról, a także ich sposób zachowania. Zadaniem drużyn jest dyskusja nad tezą, nie zaś przekonanie Ekspertów do przyjęcia konkretnego stanowiska. Punkty w debacie oksfordzkiej można stracić, np. za używanie argumentów ad personam, niekulturalne zachowanie wobec drużyny przeciwnej, zabieranie głosu bez pozwolenia Marszałka.

Debaty oksfordzkie dają młodzieży możliwość poszukiwania kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań problemów oraz motywują do zdobywania wiedzy. Warto podkreślić, że uczą także szacunku do rozmówcy oraz jego poglądów, a równocześnie pokazują w jaki sposób można polemizować z oponentem

Tegoroczną edycję Leszczyńskiej Ligi Debat Oksfordzkich wygrała drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego. Warto podkreślić, że debata była bardzo wyrównana, ponieważ o zwycięstwie II LO nad I LO decydował zaledwie jeden punkt.

Mamy nadzieję, iż będzie to wydarzenie cykliczne organizowane każdego roku szkolnego !

Dziękujemy I Liceum Ogólnokształcącemu i władzom Miasta Leszna za pomoc i współorganizację tego przedsięwzięcia !

Fotorelacja: