STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LESZNA

XII Kadencja

I Sesja ( 8 października 2020r.)

II Sesja ( 30 października 2020r.)

III Sesja ( 17 grudnia 2020r.)

IV Sesja ( 18 luty 2021r.)

V Sesja ( 18 czerwca 2021r.)

VI Sesja (23 września 2021r.)

VII Sesja (10 grudnia 2021r.)

VIII Sesja (17 luty 2022r.)

Tutaj pojawi się Protokół z VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Leszna

IX Sesja (21 czerwca 2022r.)

Tutaj pojawi się Protokół z IX Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Leszna