W czwartek, 23 września 2021 roku o godz. 17:30 rozpocznie się VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta Leszna XII kadencji. Pierwszy raz, od blisko roku, radni obradować będą „na żywo”, w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, w reżimie sanitarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 3. Podsumowanie inicjatyw MRML podczas AOL.
 4. Podsumowanie udziału MRML w akcji promującej Europejski Tydzień Zrównoważonego
  Transportu.
 5. Przedstawienie wyników konsultacji w sprawie nazwy parku przy ul. Unii Europejskiej i debata
  nad propozycjami.
 6. Wystąpienie Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna Pani Beaty Nawrockiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

!!! Obrady rozpoczną się o godz. 17:30 ( 23 września – czwartek) !!!