12kw./21

Leszno Dworzec Mały

UWAGA, UWAGA szukamy archiwalnych zdjęć (także z archiwów prywatnych) budynku, w którym mieścił się Leszno Dworzec Mały. Im starsze zdjęcia tym lepiej, przywróćmy temu budynkowi wygląd z 1916 roku